Từ 1/1/2021, lương của chồng có thể chuyển thẳng tài khoản vợ, trả chậm hơn 15 ngày thì tính lãi

Theo điều 94 của Bộ luật lao động 2019, từ ngày 01/01/2021, tiền lương của chồng có thể được chuyển trực tiếp vào tài khoản vợ.

Bộ Luật Lao động 2019 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua trong kỳ họp thứ 8 ngày 20.11.2019 và chính thức có hiệu lực từ 01/01/2021. Theo đó, bộ luật có nhiều điểm mới liên quan đến lương, thưởng của người lao động. Cụ thể, tại điều 94 (Nguyên tắc trả lương), Bộ luật đã chỉ rõ: “Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp.” Người sử dụng lao động cũng có trách nhiệm trả lương đầy đủ và trực tiếp cho người lao động. Quy định mới được cho là hợp lý so với Bộ luật Lao động 2012, nhất là khi người lao động không thể trực tiếp nhận lương do ốm đau hoặc bị tai nạn.

Từ 1/1/2021, lương của chồng được chuyển thẳng tài khoản vợ - Ảnh 1

Như vậy, vợ có thể là người được ủy quyền hợp pháp để nhận lương của chồng. Tiền lương của chồng hoàn toàn có thể được chuyển trực tiếp vào tài khoản vợ. Bên cạnh đó, Điều 94 của Bộ Luật Lao động 2019 còn chỉ rõ: Người sử dụng lao động không được can thiệp vào việc chi tiêu lương của người lao động. Ngoài ra, người sử dụng lao động cũng không được ép buộc người lao động sử dụng lương mua hàng hóa, dịch vụ của người sử dụng lao động.

Từ 1/1/2021, lương của chồng được chuyển thẳng tài khoản vợ - Ảnh 2

Bộ luật lao động 2019 cũng quy định, người sử dụng lao động không được can thiệp vào việc chi tiêu lương của người lao động. Điều 96 về nguyên tắc trả lương: Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng. Điều 97 về kỳ hạn trả lương: Nếu người sử dụng lao động chậm trả lương từ 15 ngày trở lên thì phải thanh toán tiền lãi cho người lao động.!